ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

1. Ανέβασμα μιας θεατρικής παράστασης, με την υπεύθυνη,    σε όλα τα στάδιά της, ανάληψη ρόλων και πρωτοβουλιών.


2. Ενίσχυση της ιστορικής σκέψης και συνείδησης με την κατανόηση του διπόλου αιτίων-αποτελεσμάτων, της ανθρώπινης συμπεριφοράς, και με τη διαμόρφωση υπεύθυνης στάσης

στο παρόν και το μέλλον.


3. Αξιολόγηση και Ενσυναίσθηση για ανθρώπους και γεγονότα, που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση του ιστορικού παρόντος μας.


4. Γνωριμία και Κατανόηση όλων των σταδίων δημιουργίας, οργάνωσης και προώθησης μιας θεατρικής παράστασης.


5. Βιωματική προσέγγιση, Έρευνα και Γνώση για απόκτηση δεξιοτήτων, και Ανάπτυξη συνεργασίας, ομαδικότητας και επικοινωνίας.


6. Ουσιαστική Γνώση της ζωής μας μέσω της επαφής μας με το θέατρο: διάλογος με την προσωπικότητά μας, αυτοσεβασμός, σεβασμός για τον άλλο, διερεύνηση των ορίων μας, προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων.
Mobile Site