ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΟΜΙΣΑΝ


Φιλίες

Συνεργατικό πνεύμα

Υπευθυνότητα

Γνώσεις ιστορικές

Θεατρική εμπειρίαΤΟΥΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΕ


Η καλή επίδοση στη θεατρική σκηνή

Η ενθάρρυνση και υποστήριξη των άλλων παιδιών

Η συνεργασία και αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες

Η εύκολη εκμάθηση μεγάλου ρόλου

Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης ("θέλει πολύ θάρρος να βγεις στη σκηνή")

Το πόσο ωραία περνούσαν στις πρόβες (η αγαπημένη αξέχαστη ρουτίνα του Σαββάτου)ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΕ


Το αρχικό άσχημο παίξιμο στις πρόβες

Η έλλειψη πειθαρχίας και υπευθυνότητας κάποιων παιδιών (έκαναν φασαρία, έπαιζαν επιπόλαια)

Η προσωρινή "αμνησία" την ώρα της παράστασης

Το άγχος
ΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Mobile Site