ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 
 

Οι παραπάνω εικόνες πλαστικοποιήθηκαν, για να χρησιμεύσουν στο στολισμό της θεατρικής σκηνής, από την Ιωάννα Ρ. (Α΄ Λυκείου). 

Η Ιωάννα, επίσης, έγραψε άρθρο για τα Ελευθέρια, καθώς και μια μαρτυρία, τα οποία δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα μας

"Το Τρελοβάπορο". 

Για τη φιλοτέχνηση 

των προσκλήσεων

της θεατρικής μας παράστασης συνέβαλε η Ιωάννα.

(Η ημερομηνία, ώρα και χώρος είναι ενδεικτικά)


 

Mobile Site