ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

  1. Επιλογή θέματος και σχεδιασμός των αναγκαίων δραστηριοτήτων

  2. Συνεργασία με σκηνοθέτη

  3. Διοργάνωση επισκέψεων (Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913 [Χάνι Εμίν Αγά], Μπιζάνι, Μνημείο Μπιζανομάχων, θέατρο Φρόντζου και θέατρο Δωδώνης, Θεατρικό Εργαστήρι, Μουσείο Θεάτρου-Κινηματογράφου)

  4. Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο γνωστικό αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής ως εποπτικά μέσα (Προβολή video, Χρησιμοποίηση των MsPowerPoint και MsWord για παρουσιάσεις και συγγραφή σεναρίων). Η κινηματογρά- φηση σκηνών και η φωτογραφική απεικόνιση για μελλοντικό αναστοχασμό προσφέρει επιπρόσθετη αξία στην έννοια της θεατρικής συνέχειας, όσον αφορά στην προσπάθεια των παιδιών.


 

Χάνι Εμίν Αγά 

(Μουσείο Πολέμου)


Θέατρο Φρόντζου 

 

Οχυρά του Μπιζανίου


Θέατρο Αρχαίας Δωδώνης

Mobile Site