ΣΤΟΧΟΙ

1. Να έρθουν σε επαφή με το ποιοτικό θέατρο και να κατακτήσουν γνώσεις για αυτό, καθώς και για τη σχέση του με την κοινωνία και τον πολιτισμό. Και μέσω της ουσιαστικής αυτής κατάκτησης, προσλαμβάνοντας και αξιοποιώντας γόνιμα το θεατρικό γεγονός, να κατανοήσουν την αξία της θεατρικής αγωγής.


Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων (Χάνι Εμίν Αγά)2. Να νιώσουν οι μαθητές/τριες την εμπειρία του να είναι συντελεστές μιας θεατρικής παράστασης, ενώ πρώτα ήταν θεατές. Να νιώσουν δηλ. και δέκτες και δημιουργοί μιας καλλιτεχνικής δημιουργίας.


3. Να εμπλακούν στη διαδικασία απόδοσης του ρόλου, ανασύροντας και αξιοποιώντας σκέψεις, συναισθήματα και βιώματά τους.


4. Να αναδείξουν την προσπάθειά τους στο να καταλάβουν τη διαφορετικότητα του τρόπου σκέψης και έκφρασης των συνεργατών τους, και να οδηγηθούν, έτσι, στον αλληλοσεβασμό. Η επικοινωνιακή δηλ. διάσταση του θεάτρου τους ενεργοποιεί σε μία καθοριστική και ουσιαστική βελτίωση των σχέσεων που διαφαίνονται στο εκάστοτε κοινωνικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο συμβιώνουν (σχολείο, κοινωνία κ.λπ.).


5. Να συνειδητοποιήσουν τον καταλυτικό ρόλο των παραγόντων μιας παράστασης: τους συντελεστές και το κοινό.


6. Να κατανοήσουν μέσα από την υποκριτική την ίδια τη ζωή και να ενισχύσουν τα αποθέματα δύναμής τους για όσα τους απασχολούν.


7. Να βρουν το δικό τους τρόπο έκφρασης και να συνειδητοποιήσουν πτυχές, φανερές και κρυφές, της προσωπικότητάς τους, ατομικά και μέσα την ομάδα που εντάσσονται, με τελικό στόχο την αυτογνωσία. Να καλλιεργήσουν τις φυσικές και διανοητικές τους ικανότητες, τον ψυχικό τους κόσμο και τις εκφραστικές τους δεξιότητες, μέσω του λόγου και της γλώσσας.


8. Να δραστηριοποιηθούν υπεύθυνα και να αναδείξουν τη δημιουργική έκφραση και φαντασία τους σε ποικίλους τομείς: «επεμβαίνοντας» στα σκηνικά και τα κοστούμια, φτιάχνοντας αφίσες, για να διαφημίσουν την παράστασή τους, φιλοτεχνώντας προσκλήσεις, ετοιμάζοντας την τελική παρουσίαση της εργασίας τους.


9. Να συναισθανθούν και να εκτιμήσουν τη χαρά της κοινωνικοποίησης, της δημιουργικότητας, της συνεργασίας – συνδημιουργίας, της άμεσης ενεργοποίησης, της ελευθερίας, της αυτονομίας, της συμμετοχής και της αισθητικής-καλλιτεχνικής παρέμβασης των παιδιών στην όλη διαδικασία.


10. Να δέχονται ερεθίσματα και να προβαίνουν σε ανάλογες αντιδράσεις, σχετικές με την οργάνωση της εργασίας τους, τη συλλογικότητα και την αλληλεπίδραση με την κοινωνία στην οποία ανήκουν.


11. Να αναπτύξουν την ικανότητα της ενσυναίσθησης, μπαίνοντας στη θέση των ανθρώπων που πάλεψαν για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, ώστε να αντιληφθούν ότι«μακρινοί», σε χρονική απόσταση και νοοτροπία εποχής, άνθρωποι αποδεικνύονται,τελικά, τόσο «κοντινοί» τους, ψυχικά και συναισθηματικά. 

 

12. Να συνδεθούν με γεγονότα «ψυχρά» και «απόμακρα», να βιώσουν την ιστορία, μέσω ενός λόγου, ζωντανού, άμεσου, λογοτεχνικού-ιστορικού, πολυμεσικού.

 

13. Να διακρίνουν ότι η ιστορία είναι «φτιαγμένη» με ανθρώπινα μέτρα: κίνητρα, αξίες,στάσεις, συμπεριφορές, ενέργειες.

 

14. Να εθιστούν να χρησιμοποιούν πρωτογενείς και δευτερογενείς ιστορικές πηγές.

 

15. Να ευαισθητοποιηθούν για την ιστορία του τόπου στον οποίο ζουν (χωριό, πόλη) και, με οδηγό την αγάπη για τον τόπο τους, να αντιληφθούν την ανάγκη συμμετοχής και συνεργασίας για την εξέλιξή του προς το καλύτερο.

 

16. Να ενισχύσουν επιμέρους όψεις: τη συγχρονία και διαχρονία των γεγονότων, τη διάσταση του χώρου και του χρόνου (που είναι καθοριστικής σημασίας για τηνερμηνεία των ανθρώπινων δράσεων), τη διευκρίνιση βασικών ιστορικών όρων, την υιοθέτηση και προαγωγή της κριτικής σκέψης και στάσης απέναντι σε πρόσωπα και πράγματα.

 

17. Να αξιοποιήσουν τις αποκτημένες, για την απελευθέρωση της πόλης, ιστορικές γνώσεις σε μια δημιουργική θεατρική αισθητοποίησή τους.

 

18. Να ενθαρρυνθεί η μαθητική πρωτοβουλία και η διασύνδεση του σχολείου με την κοινωνία και τον πολιτισμό.

 

19. Να ενεργοποιηθούν για την ανάγκη εύρεσης χρημάτων για την όλη οργάνωση τηςπαράστασης.

 

20. Να προετοιμαστούν για το ανέβασμα της συλλογικής τους προσπάθειας στο θέατρο της πόλης τους.

Mobile Site